aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/package/kodi-addon-xvdr
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* package/kodi-addon-xvdr: mark as deprecatedGravatar Bernd Kuhls2016-04-241-0/+2
* package/kodi-pvr-*: mass version bump, add hashesGravatar Bernd Kuhls2016-03-022-2/+4
* package/kodi-addon-xvdr: bump versionGravatar Bernd Kuhls2015-07-301-2/+2
* package/kodi-addon-xvdr: Bump version for Helix-compatibilityGravatar Bernd Kuhls2014-12-272-2/+21
* package/xbmc-addon-xvdr: rename to kodi-addon-xvdrGravatar Bernd Kuhls2014-12-272-0/+40