aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/package/kodi-inputstream-adaptive
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* package/kodi-inputstream-adaptive: bump versionGravatar Bernd Kuhls2018-04-012-2/+2
* package/kodi-inputstream-adaptive: add dependencies for supported archsGravatar Bernd Kuhls2017-12-011-0/+3
* package/kodi-inputstream-adaptive: bump versionGravatar Bernd Kuhls2017-11-112-2/+2
* package/kodi-inputstream-adaptive: bump version to 2.0.18Gravatar Bernd Kuhls2017-09-262-2/+4
* Update github hashesGravatar Bernd Kuhls2017-09-211-1/+1
* package/kodi-inputstream-adaptive: bump version to latest Krypton releaseGravatar Bernd Kuhls2017-08-302-2/+2
* package/kodi-inputstream-adaptive: new packageGravatar Bernd Kuhls2017-07-223-0/+23